2 НАГРЕВ,ИЗМЕРВАТ УРЕДИ,ДОМОФОНИ,ЗВЪНЦИ И ДР

12 КАЛОРИФЕР 1Ф 4 кW

14 ЕЛ СКАРА

15 ЕЛ СКАРА С КАПАК

16 КОТЛОН 800W

17 КОТЛОН 1250W С КЛЮЧ

21 БЪРЗОВАР 2-3кW

22 БЪРЗОВАРЧЕ БЪЛГАРСКО 500W за кафе

23 БЪРЗОВАРЧЕ 12-24V за кафе

24 ПОЯЛНИК 30-60W

25 ПОЯЛНИК 100W

26 ПОЯЛНИК 250W

30 СЕШОАР ЗА РЪЦЕ 800W

40 ВОЛТМЕТЪР

41 ВОЛТМЕР Елм

42 АМПЕРМЕТЪР

43 АМПЕРМЕР ПРАВ ТОК

44 АМПЕРМЕР ЕЛМАРК

45 ЧЕСТОТОМЕР Елм

46 МУЛТИЦЕТ ГОЛЯМ М890G

47 МУЛТИЦЕТ МАЛЪК DТ838

48 АМПЕРКЛЕЩИ М226

50 КАБЕЛЕН ЛОКАТОР ФЛУКЕ 2042

51 КАБЕЛЕН ЛОКАТОР КИТАЙ

52 МЕГАОММЕТЪР 1000Мома

53 МЕГАОММЕТЪР 2500mOM

53 МЕГАОММЕТЪР 2500mOM

70 ВХ ДОМОФОН МС1

71 ВХОДЯЩО ТАБЛО ДОМОФОН МС2

72 ВХОДЯЩ ДОМОФОН МА3

73 ВХ ДОМОФОН МС4.5.6.7.8.9

74 ВХ ДОМОФОН МС10 без усилв

75 ЦЕНТРАЛА ЗА ДОМОФОНVST100малк4аб+мелод

78 ЦЕНТРАЛА ТS 100 до 100абОНАТА само врата

79 ЦЕНТРАЛА ТS 102 до 100абоната+2мел+врата

80 ЕТАЖЕН ДОМОФОН българия СЛУШАЛКА

81 ЕЛ БРАВА НАСРЕЩНИК КЪС

83 ЕЛ БРАВА КОМПЛЕКТ

84 ЗВЪНЕЦ 8V ОБИКНОВЕН КОВАЧЕВЕЦ

85 ЗВЪНЕЦ ОБ 8-12V ГОЛЯМ

86 ЗВЪНЕЦ МЕЛОДИЧЕН Mас025220V 026

87 ЗВЪНЕЦ МЕЛОД Mас02512V

90 ЗВЪНЕЦ Елм

93 ЗВЪНЕЦ БЕЗЖИЧЕН ЛЕКСА 220V

94 ЗВЪНЕЦ БЕЗЖИЧЕН ЛЕКСА 3V

95 ЗВЪНЕЦ БЕЗЖИЧЕН ХОРОЗ

96 ЗВЪНЕЦ 220В УЧИЛИЩЕН

97 СИРЕНА 0-220V

100 СТАРТЕР Филипс

101 СТАРТЕР Филипс СЕРИЕН 110V

102 ПЗУ НАТР МХЛ ИГНИТОР Филипс

103 ПЗУ НАТР МХЛ 70-400W 1000W

125 БОБИНКА МАГНИТ ВЕНТил

125 ПРЕСОСТАТ 1р 3р

130 КАЛЗИТ ВОДОМЕР ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК

131 КАЛЗИТ 30 ЗА БОЙЛЕР против котлен камък

140 УРЕД ЗА ГРИЗАЧИ PR220.1

141 УРЕД ЗА КЪРТИЦИ KP-7

142 УРЕД ЗА ГРИЗАЧИ PR220.6

144 УРЕД ЕНЕРГО СПЕСТЯВАЩО Устройство 16кВА

145 УРЕД ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УСТРОЙСТВО 22кВА

150 РАДИОТОЧКА

153 БРОЯЧ БЧ-2

ПАРТИ ГРИЛ

ПРОТИВОПОЖАРЕН БУТОН

ПРОТИВОПОЖАРЕН ЗВЪНЕЦ

РЕОСТАТ ЗА ТРИОДИН 1

СИРЕНА ВИЕЩА

СТАБИЛИЗАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ