2 ЕЛ ДВИГАТЕЛИ,ВЕНТИЛАТОРИ,-1111

10 ЕЛЕКТРО ДВИГАТЕЛ 1Ф 0.18kW 1360об

11 ЕЛ МОТОР 1Ф 0.75kW 3000 об

12 ЕЛ ДВИГ 1Ф 1.1kW 3000 об

13 ЕЛ ДВИГател 1Ф 1.1kW ЕТРОПоле 3000 об

14 ЕЛ ДВИГАТЕЛ МОНОФАЗЕН 1Ф 1,1kW 1500об

15 ЕЛ МОТОР МОНОФАЗЕН 1Ф 1,5kW 1500.3000об

16 ЕЛ ДВИГ 1Ф 1.5 kW3000 об

17 ЕЛ МОТОР ЕДНОФАЗЕН 1Ф 2.2kW 3000 об

18 ЕЛ ДВИГАТЕЛ ТРЕФАЗЕН 3Ф 0.18kW 1360 об

19 ЕЛ ДВИГ 3Ф 0.75kW 3000 об

20 ЕЛ ДВИГ 3Ф 1.1kW 3000 об

21 ЕЛ ДВИГАТЕЛ ТРИФАЗЕН 3Ф 1,1kW 1500об и ФЛАНЦОВ

22 ЕЛ ДВИГ 3Ф 1.1kW 1000об

23 ЕЛ ДВИГ 3Ф 1,5kW 1500об

24 ЕЛ МОТОР ТРИФАЗЕН 3Ф 2.2kW 3000

25 ЕЛ ДВИГ 3Ф 3kW 1500 об

26 ЕЛ ДВИГ 3Ф 4kW 3000об

53 ВЕНТИЛАТОР ПРОЗОРЕЧЕН А600иГ500 АЛИБЕРТИ

54 ВЕНТИЛАТОР Ф100 КРЪГЪЛ,КВАДРАТЕН с клапа

55 ВЕНТИЛАТОР Ф100 КРЪГ,КВАДРАТ

54 ВЕНТИЛАТОР 100 КРЪГ,КВАДРАТ с клапа

56 ВЕНТИЛАТОР Ф100 КРЪГ,КВАДРАТ с кл таймер и датчик

57 ВЕНТИЛАТОР Ф120 КРЪГЪЛ,КВАДРАТЕН

58 ВЕНТИЛАТОР Ф120 КРЪГ,КВАДРАТ с клапа

59 ВЕНТИЛАТОР ПРОЗОРОЧЕН 17.515.5 ММW

60 ВЕНТИЛАТОР ПРОЗОРЕЧЕН ТУРЦИЯ ВК 160

61 ВЕНТИЛАТОР ВА9-2.ВА12-2.ВА14-2,ВА16-2 ЗА КАЛОРИФЕР ЗА АГРЕГАТ ЕЛЕКТРОЖЕН

62 ВЕНТИЛАТОР 12 12-24VКИТАЙ

63 ВЕНТИЛАТОР 12 220V КИТАЙ

64 ВЕНТИЛАТОР КАНАЛЕН ВОК 120-100

65 ВЕНТИЛАТОР ВОК 150-120

66 ВЕНТИЛАТОР ОСЕВ ОВ 1.6 ПВО 1542

67 ВЕНТИЛАТОР ОСЕВ ОВ 2.5

68 ВЕНТИЛАТОР ОВ 2.6

68 ВЕНТИЛАТОР ОВ 2.6

69 ВЕНТИЛАТОР ОВ 3.2,3.5,4,4.5

70 ВЕНТИЛАТОР ЦЕНТРОБЕЖЕН BDRS 120-60

71 ВЕНТИЛАТОР ЦЕНТРОБЕЖЕН OBR 200 3000об БАХЧЕВАН

75 РЕШЕТКА ЗА ВЕНТИЛАТОР Ф100,Ф120

76 ЩОРА ЗА ВЕНТИЛАТОР ОВ 2.6,2.5,3.2,3.5,4,4.5

77 ПЕРКА ЕЛ ДВИГ 80 Ф19

78 ПЕРКА ЕЛ ДВИГ 90 Ф24

78 ПЕРКА ЕЛ ДВИГ 200-255 Ф62

ЕЛЕКТРОЖЕН ИНВЕРТОРЕН БЪЛГАРСКИ 1

ЗАРЯДНО 12ВОЛТА 24 ВОЛТА

ИНВЕРТОРНО ЗАРЯДНО ЗА АКУМУЛОТОР 12ВОЛТА 24V

56 ВЕНТИЛАТОР 100 КРЪГ,КВАДРАТ с клАПА таймер и датчик