1 ПВ,КВ,А1,ШАЛТЕР

10 ПУСКАТЕЛ ПВ 6А,10А,16А

11 ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ ПВ 25А,40.63А

12 РЕВЕРСИВЕН ПУСКАТЕЛ ПР 25А

13 ПУСКАТЕЛ ЗВЕЗДА ТРИЪГЪЛНИК ПЗТ 63А ,100А,160А

14 ПЗТ 315А

20 ПВ Телем ШНАЙДЕР 0.5-5.5А LE1M35M712

21 ПВ Телем ШНАЙДЕР 5,5-11.5А LE1M35M716

22 ПВ Телем 10-16А LE1M35M722

30 ПВ Елм 10А,12А,18

31 ПВ Елм 25А 32А,40А

32 ПЗТ 40А Елм

40 КОНТАКТОР К0 КВ10Е К16Е КВ4А КВ6А КВ10А КВ16А

41 КОНТАКТОР К11 10А К11 16А

42 КОНТАКТОР 32А 63А КВ2 КВ3 К-4-1 К4-11

43 КОНТАКТОР 63АКВ К4-11 ГДР

44 КОНТАКТОР V40 V63 V100 C100 160V 250V КВ 40А

45 КВ 63А 24V 36V 42V

46 КВ 63А 24V 36V 42V 220V 380V

47 КВ 100 К-4-1

48 ВЪЗДУШЕН КОНТАКТОР 100А

49 КВ 160А,250А V160 V250

60 КВ ШНАЙДЕР 6А LC1К0601M7

61 КВ Шнд 9А.12А.16А LC1D09M7

62 КВ Шнд 9А.12А.16А.18А LC1D09M7

63 КОНТАКТОР ВЪЗДУШЕН ШНАЙДЕР Шнд 18А LC1D18M7

64 КОНТАКТОР ВЪЗДУШЕН ШНАЙДЕР Шнд 25А LC1D25M7

65 КВ Шнд 32А LC1D32M7

66 КОНТАКТОР ШНАЙДЕР

67 КВ Шнд 40А LC1D40AM7

68 КВ ШНАЙДЕР 50А LC1D65AM7

69 КВ Шнд 65А LC1D65M7

70 КВ Шнд 80А LC1D80M7

80 КВ Шнд 1НО+1НЗ A9C22715 1Р iСТ 25А

81 КВ Шнд 2Р iСТ 25А A9C20732

84КОНТАКТОР ВЪЗДУШЕН ЕЛМАРК Елм 9-10А .12АLТ1

85 КВ Елм 12.18А 25A,32А,40А LТ1

87 КВ ЕлмАРК 65А 95А,150А LT1

88 КВ ЕлмАРК 95А,150А

89 КВ Елм модулен 1Р 20А К20 2НО

90 КВ Елм модулен 2Р 20А К20 2НО

100 ТЕРМИЧНО РЕЛЕ РТБ 00 0-16А

101 РТБ 01 БИМЕТАЛНО РЕЛЕ 16-25А

102 РТБ 11 16А 25А 40А

103 РТБ 2 32А 40А 50А

104 РТБ 2 над 50А 60А 80А 100А 120А

105 РВТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ ТЕРМИЧНО

106 РТБ ШнАЙдЕР 0-11.5 LR2K0302-16

107 РТБ ШнАЙдЕР 12-18A LR2К0321-22

108 РТБ Шнд 0-4A LRD03-08

109 РТБ Шнд 4-10A LRD10-14

110 РТБ Шнд 12-18A LRD21

111 РТБ Шнд 16-24A LRD22

112 РТБ Шнд 23-32А LRD32

113 РТБ Шнд 30-38 LRD35

114 РТБ Шнд 30-40 LRD3355

115 РТБ Шнд 48-65

116 РТБ Шнд 48-65 LRD3359

117 РТБ Елм 0-25А

118 РТБ Елм 23-32А

118 РТБ Елм 28-36А

119 РТБ Елм 37-50А

120 РТБ Елм 48-80А

121 РТБ Елм 80-93А

122 МОТ ПРЕК АТОО

123 МОТОРНА ЗАЩИТА АТОО 16-32А

124 МОТОРНА ЗАЩИТАПРЕК ШнАЙдЕР 1,6-2,5А GZ1M07

125 МОТОРЕН ПРЕКЪСВАЧ ШнАЙдЕР 2,5-4А GZ1M08

126 МОТ ПРЕК Шнд 4-6,3А GZ1M10

127 МОТОРНА ЗАЩИТА ШНАЙДЕР ПРЕК Шнд 6-32А GZ1M14

128 МОТ ПРЕК Шн 56-80А GV3ME80

129 МОТ ПРЕК ЕлмАРК ТМ2 0-24А 1,5А 2,5А 4А 6А 10А 16А

130 МОТ ПРЕК Елм ТМ2 24-32А

131 МОТ ПРЕК ЕлмАРК ТМ3 25-40А

132 МОТ ПРЕК Елм ТМ3 40-63А

150 А1 АВТ ПРЕК 0-49А

151 А1 АВТОМАТ А1 ПРЕК 50-100А ЕАЗ

152 АВТОМАТ А2 АВТ ПРЕК 0-160А

153 А2 АВТ ПРЕК 160А 200А 250А

154 АВТОМАТ А3 АВТ ПРЕК 0-320А

155 А3 АВТ ПРЕК 320-500А

156 А3М АВТ ПРЕК 630А

157 АВТОМАТ А4 800А АВТ ПРЕК ЕАЗ

158 А4 0-800А АВТ ПРЕК ПОРЦ СТАР МОДЕЛ

159 АВТОМАТ ШНАЙДЕР Шнд ИЗИПАК 50А 63А 80А 100А EZC100N3030-3100

160 АВТОМАТ ШНАЙДЕР ИЗИПАК 125А 150А ЕZC250N3125

161 А1 Шнд 160А К-Т NS-NSX160В 431102

162 А1 Шнд ИЗИПАК 160А,175А, EZC250N3160

163 А1 Шнд ИЗИПАК 200А EZC250N3200

164 А2 Щнд 250А К-Т NS-NSX250В 431110

165 А2 Шнд ИЗИПАК 225-250А EZC250N3250

166 А3 Шнд ИЗИПАК и NB400 EZC400N400

167 А3 Шнд 400A К-Т NS-NSX400F LV432676

168 АВТОМАТ ЕЛМАРК ПРЕК 50А 63А 80А

169 АВТОМАТ ЕЛМАРК АВТ ПРЕК 100А 125А

170 А2 Елм АВТ ПРЕК 160А

171 А2 Елм АВТ ПРЕК 200-250А

172 А3 Елм АВТ ПРЕК 400А

173 РАЗЕДИНИТЕЛ ЗА ВП 160 ХОРИЗОНТ

174 РАЗЕДИНИТЕЛ ЗА ВП 400А ХОРИЗОНТ

175 РАЗЕДИНИТЕЛ ЗА ВП 160 ВЕРТИКАЛЕН

176 РАЗЕДИНИТЕЛ ЗА ВП 400А ВЕРТИКАЛЕН

201 ГЪРБИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ПГП 10А СХ20вкл изкл

202 ПГП 10A 25А СХ30 реверсИВЕН

203 ПГП 10А 25А СХ32умшалтер

204 ПГП 10А36пакетен за междуфазово мерене

205 ПГП 10А СХ88 ЦЕУ

206 ПГП 25А сх20вкл изкл

209 ПГП 25А36пак електрОЖЕН

210 ПГП 25А СХ88 ЦЕУ

211 ПГП 63А СХ20вклЮЧЕНО изклЮЧЕНО СХ30

212 ПГП 63А 30реверс

213 ПГП 63А32умшалтер

214 ПГП 100А20вкл изкл

215 ПГП 100А30реверс

216 ПГП 100А32умшалтер

217 ПГП Елм 20А 25А 32а Q вклЮЧЕНО-изклЮЧЕНО

218 ПГП Елм 20А 25А 32А N реверСИВЕН

219 ПГП елмарк 25А S умшалтер

221 ПГП Елм 63А Q вкл-изкл

222 ПГП Елм 63А S умшалалтер

223 ПГП Елм 125А Q вкл-изкл

224 ПГП Елм 160А Q ВКЛ ИЗКЛ

240 ВЛДК 250А,400А

241 ВЛДК 630А

242 ВЛДК 1000А

243 ПЛДК 250А

244 ПЛДК 400А

245 ПЛДК 630A

246 РАЗЕДИНИТЕЛ 250А INS2503P 31106

247 РОМ 20kV400 със ИППО

248 РЛЗ 20 ЗА РОМ

249 РЕЙКА ЗА РОМ

250 КОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА РОМ

251 разединител РОС 20kV400 със ИППО

252 РЛЗ 20 ЗА РОС

253 КОНТ С-МА ЗА РОС

254 РАЗЕДИНИТЕЛ РМ 20kV400 вътр монт

255 РЛЗ 15 ЗА РМ вътр монт

258 РЕЙКА ПОРЦЕЛАН ЗА РМ

259 РЕЙКА ПЛАСМАСА ЗА РМ

260 РМЗк 20kV400 със ЗАЗЕМИТелен НОЖ

261 РЕЙКА ПОРЦЕЛАНОВА ЗА РОМ РОС

РЕКА ПЛАСТМАСА ПОРЦЕЛАН ЗА РАЗЕДИНИТЕЛ 20 KV