0 РАЗКЛОНИТЕЛИ,УДЪЛЖИТЕЛИ

10 РАЗКЛОНИТЕЛ ДВОЕН 2 БЕЗ ШНУР ТАФ 2

11 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН 3 БЕЗ ШНУР Елм ТАФ3 кръст

12 РАЗКЛОН 3 БЕЗ ШНУР ТАФ 3 триъгълник хориз

13 РАЗКЛОН 4 БЕЗ ШНУР ТАФ4

14 РАЗКЛОНИТЕЛ ДВОЕН 2 БЕЗ ШНУР черен бял ТЕХНИЛ ТРАПЕЦ

16 РАЗКЛОН ТРОЕН БЕЗ ШНУР БЯЛ ЧЕРЕН ТРАПЕЦ

18 РАЗКЛОН ТРОЕН И ЧЕТВОРЕН ЧЕРЕН ТРАПЕЦ

22 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН ЧЕТВОРЕН ПЕТИЦА

19 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН ВЛАГОЗАЩИТЕН БЕЗ ШНУР ЧЕРЕН ГУМЕН

20 РАЗКЛОН 4 ПКОМ БЕЗ ШНУР

22 РАЗКЛОНИТЕЛ СЕДМИЦА 7 БЕЗ ШНУР Елкон

50 РАЗКЛОНИТЕЛ ДВОЕН С ШНУР ТЕХНИЛ ДВА МЕТРА

52 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН С ШНУР ТЕХНИЛ ДВА МЕТРА

53 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН С ШНУР ТЕХНИЛ 3М 5М

60 РАЗКЛОН ТРОЕН С ШНУР ПВЦ 1,5М

РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН ЧЕТВОРЕН UPS

62 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН С ШНУР КЛЮЧ ТРИ МЕТРА И МЕТЪР И ПОЛОВИНА 3М 1,5М

63 РАЗКЛОН 3 С ШНУР КЛЮЧ 5М

64 РАЗКЛОН 4 С ШНУР ПВЦ 1,5

65 РАЗКЛОНИТЕЛ 4 С ШНУР КЛЮЧ 1,5М

66 РАЗКЛОНИТЕЛ ЧЕТВОРЕН 4 С ШНУР КЛЮЧ 3М ТРИ МЕТРА

67 РАЗКЛОН 4 С ШНУР ПВЦ С КЛЮЧ 5М

68 РАЗКЛОНИТЕЛ 5 С ШНУР ПВЦ 3М

69 РАЗКЛОН 5 С ШНУР КЛЮЧ 1,5М

70 РАЗКЛОН 5 ПЕТИЦА С ШНУР КЛЮЧ 3М

71 РАЗКЛОНИТЕЛ ПЕТИЦА5 С ШНУР КЛЮЧ 5М

72 РАЗКЛОНИТЕЛ ПЕТТОРЕН 6 С ШНУР ПВЦ 1,5М

73 РАЗКЛОНИТЕЛ ШЕСТИЦА 6 С ШНУР КЛЮЧ 1,5М

74 РАЗКЛОН ШЕСТИЦА 6 С ШНУР КЛЮЧ 3М

75 РАЗКЛОН 6 С ШНУР КЛЮЧ 5М

76 РАЗКЛОН 7 С ШНУР ПВЦ 1,5М

77 РАЗКЛОНИТЕЛ ТРОЕН 3 С ШНУР СОНО КЛЮЧ СЪС ЗАЩИТА 1,5М

78 РАЗКЛОН ЧЕТВОРЕН С ШНУР СОНО СЪС ЗАЩИТА 1,5М

100 РАЗКЛОНИТЕЛ ПЕТИЦА СЪС ЗАЩИТА С ШНУР СОНО КЛЮЧ ЗАЩИТ1,5М

101 РАЗКЛОНИТЕЛ СОНО СЪС ЗАЩИТА СЪС КАБЕЛ ПЕТ МЕТРА

102 РАЗКЛОНИТЕЛ ШЕСТИЦА 6 С ШНУР СОНО КЛЮЧ ЗАЩИТ 1,5М

103 РАЗКЛОН 6 С ШНУР СОНО КЛЮЧ ЗАЩИТ 3М

150 МАКАРА БЕЗ КАБЕЛ ГОЛЯМА метал

152 МАКАРА БЕЗ КАБЕЛ ГОЛЯМА пластмаса

160 МАКАРА С КАБЕЛ 10М 3Х1,5 ДЕСЕТ МЕТРА

162 МАКАРА УДЪЛЖ 25М 3Х1,5 ДВАДЕСЕТ И ПЕТ МЕТРА

165 МАКАРА С КАБЕЛ 40 МЕТРА 3Х1,5

166 МАКАРА УДЪЛЖИТЕЛ 50 МЕТРА 3Х

200 КЛИПС ТЕЛЕФОН 4ж МАЛЪК ГОЛЯМ

201 КЛИПС ТЕЛЕФОН 6ж

203 КЛИПС МРЕЖОВИ ИНТЕРНЕТ

204 РЕГЛЕТА ТЕЛЕФОННА

205 БУКСА ТЕЛЕВИЗИОННА

206 БУКСА МЕТАЛНА

207 СПЛИТЕР ДВОЕН МАЛЪК 2

208 СПЛИТЕР ГОЛЯМ ТРОЕН 3

209 КОНЕКТОР F

210 КОНЕКТОР СЪЕДИНИТЕЛ

211 БУКСА РАЗКЛ 3

250 КРОКОДИЛЧЕ МАЛКО

252 КРОКОДИЛЧЕ СРЕДНО

255 КРОКОДИЛЧЕ ГОЛЯМО 150мм 200А

260 ЩИПКА ЕЛЕКТ

РАЗКЛОНИТЕЛ UPS ЗА КОМПЮТЪР СЪС ЩИФТ ФРЕНСКИ СТАНДАРТ