1КОНТАКТИ,КЛЮЧОВЕ,ЩЕПСЕЛНИ СЪЕДИНИНЕНИЯ

4 КОНТАКТИ И КЛЮЧОВЕ

5 КОНТАКТИ И КЛЮЧОВЕ

6КОНТАКТИ,КЛЮЧОВЕ

7 ЩЕПСЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ

8 КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ

9 ЩЕПСЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ

100 РЕГУЛАТОР 2.5 5кW

110 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО РЕГУЛАТОР ДИМЕР

111 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ1

112 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ1 СИ СВЕТЕЩ СЪС СИГНАЛИЗАЦИЯ

112 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ5 СЕРИЕН ДВОЕН

113 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ5 СЕРИЕН СИ СЪС ГЛИМКА СЪС СИГНАЛИЗАТОР

114 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ5+СХ 6 СЕРИЕН И ДЕВИАТОР

114 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ6 ДЕВИАТОРЕН

115 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ6 ДЕВИАТОРЕН СЪС СИГНАЛИЗАЦИЯ СИ

116 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО БУТОН СТЪЛБИЩЕН

117 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО БУТОН СВЕТЕЩ

118 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО ЗВЪНЧЕВ

119 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО ЗВЪНЧЕВ СВЕТЕЩ

120 ЕЛ КЛЮЧ ВИКО СХ7 КРЪСТАТ

130 ПАНЕЛ ВИКО ДЕКОРАТИВЕН КРИЛЦА БЯЛ,цветен,дърво

131 РАМКА ВИКО ДВОЙНА ТРОЙНА ЧЕТВОРНА ПЕТ

150 ЕЛ КЛЮЧ ССБ РУСЕ СХ1

151 ЕЛ КЛЮЧ ССБ РУСЕ СХ5

152 ЕЛ КЛЮЧ ССБ РУСЕ СХ 6

153 ЕЛ КЛЮЧ НК ПРИСТА СХ1 СИ СВЕТЕЩ

154 ЕЛ КЛЮЧ НК ПРИСТА БУТОН

155 ЕЛ КЛЮЧ НК МИНИ ОТКРИТ СХ1

156 ЕЛ КЛЮЧ ЗА ЗВЪНЕЦ НК ЗВЪНЧЕВ ЧЕРЕН

156 ЕЛ КЛЮЧ НК МИНИ ОТКРИТ СХ5 СЕР

157 ЕЛ КЛЮЧ НК ЗВЪНЧЕВ БЯЛ

158 ЕЛ КЛЮЧ НК ЗВЪНЧЕВ С ЧЕРВЕН НАДПИС

159 ЕЛ КЛЮЧ НК ЗВЪНЧЕВ СВЕТЕЩ СЪС СИ 6-12В

160 ЕЛ КЛЮЧ НК ИЗГРЕВ ОТКР СХ 1

161 ЕЛ КЛЮЧ НК N ВЪНШЕН ЗАКРИТ

162 ЕЛ КЛЮЧ НК N ВЪНШЕН ЗАКРИТ СЕР

163 ЕЛ КЛЮЧ БОЙЛЕРЕН НК N ВЪНШЕН СИ 16А

164 ЕЛ КЛЮЧ НК ЕВРО СХ1

165 ЕЛ КЛЮЧ НК 16А СИ СКРИТ ЗА БОЙЛЕР

166 ЕЛ КЛЮЧ НК ЕВРО СХ5 СЕРИЕН

167 ЕЛ КЛЮЧ НАЙДЕН КИРОВ ЕВРО СХ6 ДЕВИАТОР

168 ЕЛ КЛЮЧ НК ЕВРО СХ6 СИ

169 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ РЕГУЛАТ ДИМЕР БЯЛ

170 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БЯЛ СХ1

171 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ 20А СИ СКРИТ

172 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БЯЛ СХ5

173 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БЯЛ СХ 6 ДЕВ

174 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ СХ6 СИ БЯЛ

175 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БУТОН БЯЛ

176 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БУТОН СИ БЯЛ

177 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ СХ1 БЕЖОВ

178 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ СХ5 БЕЖОВ

179 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ СХ6 БЕЖОВ

180 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ СХ6 СИ БЕЖОВ

181 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БУТОН БЕЖОВ

182 ЕЛ КЛЮЧ НК МИРАЖ БУТОН СЪС СИГНАЛИЗАТОР БЕЖОВ

190 ПАНЕЛ ДЕКОРАТИВЕН МИРАЖ

200 ЕЛ КЛЮЧ АНИА РЕОСТАТ ДИМЕР БЯЛ AYA2200121

201 ЕЛ КЛЮЧ АНИА СХ1 БЯЛ AYA0100121

181 ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА БЯЛ СХ1 СХ5 СХ6

182 ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА СЕРИЕН СВЕТЕЩ СЪС СИГНАЛИЗАТОР СХ1

190 ПАНЕЛ ДЕКОРАТИВЕН ЗЕНА МЕТАЛИК МЕТАЛИЗЕ

200 ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА МЕТАЛИК СХ1 СХ5 СХ6

201 ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА МЕТАЛИЗЕ СХ5 СВЕТЕЩ

202 ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА СХ5 СХ6 СЪС СИГНАЛИЗАТОР МЕТАЛИК МЕТАЛИЗЕ

203 ЕЛ КЛЮЧ АЛИА СХ5 СЕР БЯЛ AYA0300121

204 ЕЛ КЛЮЧ ШНАЙДЕР АНИА СХ6 ДЕВ БЯЛ AYA0400121

205 ЕЛ КЛЮЧ АНИА СХ6 ДЕВИАТОР СИ БЯЛ AYA1500121

206 ЕЛ КЛЮЧ АНИА ШНАЙДЕР БУТОН БЯЛ AYA0800221

207 ЕЛ КЛЮЧ АНИА БУТОН СИ БЯЛ AYA1600221

208 ЕЛ КЛЮЧ АНИА СХ7 БЯЛ AYA0500121

209 ЕЛ КЛЮЧ АНИА КЛЮЧ КАРТА БЯЛ

210 КЛЮЧ УНИКА СХ 1 БЯЛ MGU10.201.18D

211 ЕЛ КЛЮЧ УНИКА СХ 5 СЕР БЯЛ MGU10.211.18D

212 ЕЛ КЛЮЧ УНИКА СХ 6 ДЕВ БЯЛ MGU10.203.18D

213 ЕЛ КЛЮЧ УНИКА БУТОН БЯЛMGU10.206.18D

215 РАМКА АНИА 2-5 БЯЛА AYA5802221

216 ПАНЕЛ ДЕКОРАТ УНИКА ЛУКС

216 ПАНЕЛ ДЕКОРАТ УНИКА ЛУКС

250 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ РЕГУЛАТОР БУК.ЧЕРЕШ ДЪРВО

251 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ СХ1 БУК.ЧЕРЕШ ДЪРВО

252 ЕЛ КЛЮЧ ДЪРВО СХ1 СИ БУК.ЧЕРЕШ

253 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ СХ5 СЕР БУК.ЧЕРЕША,ОРЕХ

254 ЕЛ КЛЮЧ ДЪРВО СХ5 СЕР СИ БУК,ЧЕРЕША,ОРЕХ, 1

255 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ СХ6 ДЕВИАТОР БУК.ЧЕР

256 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ ДЪРВО СХ6 ДЕВИАТОР СИ БУК.Ч

257 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ БУТОН БУК.ЧЕРЕШ

258 ЕЛ КЛЮЧ ЕЛБИ ЗВЪНЧЕВ БУК.ЧЕРЕШ

270 ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА СХ1,СХ5,СХ6 СИВ ЧЕРЕН И МЕТАЛИК

271 РАМКА ЗЕНА 1 МЕТАЛИЗЕ

272 ЕЛ КЛЮЧ КАРТА

300 ЕЛ КЛЮЧ ПКОМ НК СКР ВОДОЗАЩИТЕН СХ1

301 ЕЛ КЛЮЧ ВЛАГОЗАЩИТЕН НК СХ1 БЕЛ

302 ЕЛ КЛЮЧ ПКОМ НАЙДЕН КИРОВ СХ5 БЯЛ

303 ЕЛ КЛЮЧ ВЛАГОЗАЩИТЕН НК СХ6 БЯЛ

304 ЕЛ КЛЮЧ IP44 ВЛОГОЗАЩИТЕН ПКОМ НК СХ 1 СИВ

305 ЕЛ КЛЮЧ ПКОМ НК СХ 5 СЕРИЕН СИВ

306 ЕЛ КЛЮЧ ПКОМ НК СХ 6 ДЕВИАТОР СИВ

307 ЕЛ КЛЮЧ ПКОМ НК БУТОН

320 ЕЛ КЛЮЧ IP65 ПКОМ ЛЕКСА СХ 1,СХ 6

321 ЕЛ КЛЮЧ IP65 ПКОМ СИЛИКОНОВ ЛЕКСА СХ 5

322 ЕЛ КЛЮЧ ПКОМ ЛЕКСА ЗА ВГРАЖДАНЕ

400 КОНТАКТ ТОДИ СКРИТ И ОТКРИТ

450 КОНТАКТ ВИКО

451 КОНТАКТ ВИКО С КАПАК

452 КОНТАКТ ВИКО ТИВИ

453 КОНТАКТ ВИКО ТЕЛЕФОН+КОМПЮТЪР

454 КОНТАКТ ВИКО ЗА ТЕЛЕФОН+КОМПЮТЪР 1

455 КОНТАКТ ВИКО ТЕЛЕФОН+ТЕЛЕФОН

480 КОНТАКТ ССБ ВАРНА ЧЕР-БЯЛ

481 КОНТАКТ ССБ ВАРНА БЯЛ

490 КОНТАКТ ВИСОКОМОЩЕН ТЕХНИЛ СКР УСИЛЕН

495 КОНТАКТ НК ПРИСТА ЧЕРНО-БЯЛ СКР

496 КОНТАКТ НК ПРИСТА БЯЛ

497 КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕН СТАР к-т

498 КОНТАКТ НАЙДЕН КИРОВ РАДИО

499 КОНТАКТ НК ТВЪРДА ВРЪЗКА шнуров извод

500 КОНТАКТ НК N ВЪНШЕН 1

501 КОНТАКТ НК ЕВРО СКР

502 КОНТАКТ НК ЕВРО ТИ ВИ

503 КОНТАКТ НК ЕВРО ТЕЛЕФОН

505 КОНТАКТ НК МИРАЖ БЯЛ

506 КОНТАКТ НК МИРАЖ ТЕЛЕФОН БЯЛ

507 КОНТАКТ НК МИРАЖ ТИВИ БЯЛ ТЕЛЕВИЗИЯ

508 КОНТАКТ НК МИРАЖ БЕЖОВ

508 КОНТАКТ НК МИРАЖ КОМПЮТЪРЕН БЯЛ

509 КОНТАКТ НК МИРАЖ ТЕЛЕФОН БЕЖОВ

510 КОНТАКТ НК МИРАЖ ТИВИ БЕЖОВ

511 КОНТАКТ НК МИРАЖ КОМПЮТЪР БЕЖОВ

550 КОНТАКТ АЛИА AYA3000121

551 КОНТАКТ АЛИА ТИВИ FM AYA3300321

552 КОНТАКТ АЛИА ТЕЛЕФОН RJ11 AYA4100221

553 КОНТАКТ АЛИА КОМПЮТЪР RJ45 AYA4300121

560 РАМКА АНИЯ ДВОЙНА ТРОЙНА ЧЕТВОРНА ПЕТТОРНА

БЯЛА AYA5802221 3

561 КОНТАКТ Шнд ЗА ЕВРОШИНА 15310

580 КОНТАКТ УНИКА СКР MGU10.036.18D

581 КОНТАКТ УНИКА ТИВИ FM MGU10.451.18D

583 КОНТАКТ УНИКА КОМПЮТЪР RJ45 MGU10.471.18D

600 КОНТАКТ УНИКА ЗА ВГРАЖДАНЕ MGU3.037.18

601 КОНТАКТ УНИКА UPS ЗА ВГРАЖДАНЕ MGU3.039.03

602 КОНТАКТ УНИКА ТИ ВИ FM ЗА ВГРАЖДАНЕ MGU3.451.18

603 КОНТАКТ УНИКА ТЕЛЕФОН RG11 ЗА ВГР MGU3.490.18

604 КОНТАКТ УНИКА ТЕЛЕФОН RJ11 ЗА ВГР ПОЛОВИНКА MGU3.492.18

605 КОНТАКТ УНИКА КОМПЮТЪР RJ45 ЗА ВГРАЖДАНЕ MGU3.470.18

606 КОНТАКТ УНИКА RJ45 ЗА ВГРАЖДАНЕ ПОЛОВИНКА MGU3.472.18

650 КОНТАКТ Д БАГ Ю ПИ ЕС

651 КУТИЯ ЗА КОНТАКТ ВЪНШНА ДВОЙНА

680 КОНТАКТ ЕЛБИ БУК.ЧЕР

681 КОНТАКТ ЕЛБИ ТЕЛЕЛЕФОН БУК.ЧЕР ДЪРВО

682 КОНТАКТ ЕЛБИ ТИВИ БУК.ЧЕРЕША,ОРЕХ

683 КОНТАКТ ЕЛБИ ТЕЛЕФОНЕН И ТЕЛЕФОН+КОМПЮТЪР БУК.ЧЕРЕША,ОРЕХ

684 КОНТАКТ ЗЕНА БЯЛ ШУКО ТЕЛЕФОН КОМПЮТЪР ТИВИ ТЕЛЕВИЗИЯ

700 КОНТАКТ ЗЕНА МЕТАЛИЗЕ

701 КОНТАКТ ПКОМ ДЕМИР БАГ ОТКР 1

702 КОНТАКТ ПКОМ Д ТЕХНИЛ ОТКР 1

710 КОНТАКТ IP65 ПКОМ ЛЕКСА

711 КОНТАКТ ПКОМ ЛЕКСА ВГРАЖДАНЕ

712 КОНТАКТ IP65 ПКОМ ДВОЕН ПРАЗЕН ЛЕКСА 3

713 КОНТАКТ ПКОМ ТРЕН ПРАЗЕН ЛЕКСА 4

720 КОНТАКТ ПКОМ ТЕХНИЛ ОТКР

721 КОНТАКТ ПКОМ НК СКРИТ ВОДОЗАЩИТЕН С КАПАК1

722 КОНТАКТ ВЛАГОЗАЩИТЕН ПКОМ НК

723 КОНТАКТ IP44 ПКОМ НК ПРОЗР КАПАК

724 КОНТАКТ ДВОЕН ПКОМ НК ОТКР 1

725 КОНТАКТ ДВОЕН ВЛАГОЗАЩИТЕН ПКОМ НК ОТКР

728 КОНТАКТ ДВОЕН ВИКО ПОЛУСКР

730 КОНТАКТ ДВОЕН ЕЛБИ ПОЛУСКР БУК,ЧЕР,ОРЕХ

735 1КОНТАКТ ДВОЕН НК ПРИСТА ПОЛУСКР ЧЕРНОБЯЛ

736 КОНТАКТ ДВОЕН НК ПРИСТА ПОЛУСКР БЯЛ

737 КОНТАКТ ДВОЕН БЯЛ ЗЕНА

738 КОНТАКТ 2 ТЕХНИЛ ПОЛУСКР 02 МАЛЪК БЯЛ,ЧЕРЕН

740 КОНТАКТ ТРОЕН ВИКО

750 КОНТАКТ ТРОЕН ТЕХНИЛ

751 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СТАР МОДЕЛ к-т 1

752 РОЗЕТКА ТЕЛЕФОН 1

753 РОЗЕТКА ТЕЛЕФОН 02

760 КОНТАКТ ПАНЕЛЕН ТЕХНИЛ бял и черен

761 КОНТАКТ КОМБИНИРАН ТРИ ФАЗЕН И МОНОФАЗЕН 3Ф 3Х25+2 бр 1Ф 16А

800 КОНТАКТ МОНОФОЗЕН ВИСОКОМОЩЕН1Ф 2Х16 Б-Я

801 КОНТАКТ МОНОФАЗЕН 25А 2Х25 Б-Я ДВУПОЛЮСЕН

802 КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 3Х16А Б-Я

803 КОНТАКТ ТРИ ФАЗЕН 3Ф 3Х25А Б-Я

820 КОНТАКТ 1Ф 3Р 16А 2Р+Е НЕПОДВИЖЕН МОНОФАЗЕН ЕВРОБУКСА

821 КОНТАКТ 1Ф 3Р 16А 2Р+Е ВГРАЖДАНЕ

822 КОНТАКТ ЕВРОКОНТАКТ 1Ф 3Р ТРИПОЛЮСЕН 16А 2Р+Е ПОДВИЖЕН

830 КОНТАКТ ЕВРОБУКСА 3Ф 4Р 16А 3Р+Е НЕПОДВИЖЕН

831 КОНТАКТ ЧЕТИРИПОЛЮСЕН 3Ф 4Р 16А 3Р+Е ВГРАЖДАНЕ

832 КОНТАКТ ЕВРОКОНТАКТ 3Ф 4Р 16А 3Р+Е ПОДВИЖЕН

833 КОНТАКТ ЧИТИРИПОЛЮСЕН 3Ф 4Р 32А 3Р+Е НЕПОДВИЖЕН

834 КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 3Ф 4Р 32А 3Р+Е ВГРАЖАНЕ

834 КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ЕВРОКОНТАКТ 3Ф 4Р 32А 3Р+Е ПОДВИЖЕН

835 КОНТАКТ 3Ф 4Р ЧЕТИРИ ПОЛЮСЕН 63А 3Р+Е ПОДВИЖЕН

836 КОНТАКТ ПЕТПОЛЮСЕН 3Ф 5Р 16А 3Р+N+Е НЕПОДВИЖЕН

837 КОНТАКТ 3Ф 5Р 16А 3Р+N+Е ВГРАЖДАНЕ

838 КОНТАКТ 3Ф 5Р 16А 3Р+N+Е ПОДВИЖЕН

839 КОНТАКТ 3Ф 5Р 32А 3Р+N+Е НЕПОДВИЖЕН

840 КОНТАКТ 3Ф ПЕТ ПОЛЮЕН 5Р 32А 3P+N+E ВГРАЖДАНЕ

841 КОНТАКТ 3Ф 5Р 63А 3Р+N+Е ПОДВИЖЕН

850 ЩЕПСЕЛ ШУКО

851 ЩЕПСЕЛ ШУКО НАЙДЕН КИРОВ

852 ЩЕПСЕЛ БЯЛ

853 ЩЕПСЕЛ С ДРЪЖКА

855 ЩЕПСЕЛ ЕВРО ПЛАСМАСА УДАРОУСТОЙЧИВ

856 ЩЕПСЕЛ ГУМЕН ПКОМ

857 ЩЕПСЕЛ ГУМЕН ПКОМ АТРА

860 ЩЕПСЕЛ ПРЕХОД АНГЛИЙСКИ КЪМ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ

861 ЩЕПСЕЛ UPS ЪГЛОВ,Ю ПИ ЕС ЛЕКСА

862 ЩЕПСЕЛ С КЛЮЧЕ

863 ЩЕПСЕЛ МОНОФАЗЕН ВИСОКОМОЩЕН 2Х16 Б-Я

864 ЩЕПСЕЛ 25А ЕДНОФАЗЕН 2Х25 Б-Я ВИСОКОМОЩЕН

865 ЩЕПСЕЛ ТРИ ФАЗЕН 3Ф 3Х16 Б-Я

866ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН 3Ф 3Х25-32 Б-Я

867 ЩЕПСЕЛ 3Х25 АТРА ГУМЕН

900 ЩЕПСЕЛ 1Ф 3Р МОНОФАЗЕН ТРИПОЛЮСЕН 16А 2Р+Е ЕВРОБУКСА

901 ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН ЧЕТИРИПОЛЮСЕН 3Р 16А 3Р+Е IP67 ЕВРОБУКСА

902 ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН 3Ф 4Р 16А 3Р+Е

903 ЩЕПСЕЛ 3Ф 4Р 16А IP67

904 ЩЕПСЕЛ 3Ф 4Р 32А 3Р+Е

905 ЩЕПСЕЛ 3Ф 4Р 63А 3Р+Е

906 ЩЕПСЕЛ 3Ф ПЕТ ПОЛЮСЕН 5Р 16А 3Р+N+Е

907 ЩЕПСЕЛ 3Ф 5Р 32А 3Р+N+Е

908 ЩЕПСЕЛ 3Ф 5Р 63 3Р+N+Е

950 ЩЕКЕР ШУКО

951 ЩЕКЕР ШУКО ЖЕНСКИ

952 КУПЛУНГ ШУКО ПКОМ

953 ЩЕКЕР СЪС ШНУР

ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА МЕТАЛИК

ЕЛ КЛЮЧ ЗЕНА СХ1

ЕЛ КЛЮЧ МЕТАЛиЗЕ

ЕЛ КЛЮЧ РЕВЕРС

ЕЛ КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННО

КЛЮЧ РЕВЕРС

КОНТАКТ ЗЕНА единичен двоен БЯЛ МЕТАЛИК

ПРЕХОД АНГЛИЙСКИ БЪЛГАРСКИ

РЕВЕРСИВЕН КЛЮЧ

ЩЕПСЕЛ БЪЛГАРСКИ КЪМ АНГЛИЙСКИ

ЕЛ КЛЮЧ

КУПЛУНГ ЩУКО И ВЛАГОЗАЩИТЕН ГУМЕН ПКОМ