1 АВТ ПРЕДПАЗИТЕЛИ,ДТЗ,ПРЕДПАЗИТЕЛИ,ОСНОВИ

10 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 6А 10А 16А 25А 32А 40А 50А 63А E61N

10 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ МОНОФАЗЕН 1Р ШНАЙДЕР Е61N ЗА БИТОВИ ЦЕЛИ

11 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ТРИФАЗЕН 3Р 6А,10А,16А,25А-63А E63N 20456

12 АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 1P 2А.4А 6А 10А 16А 25А 32А 20А 40А 50А 63А iС60N

13 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1P 80А 100А С120N

14 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ЕДНОФАЗЕН 1Р C60N ПРОМИШЛЕНА СЕРИЯ

15 АВТ ПРЕКЕКЪСВАЧ ТРИФАЗЕН 3Р 2А 4А 6А 10А 16А 25А iС60N

16 АВТ ПРЕК 3Р 32А 40А 50А 63А iС60N

17 АВТ ПРЕК 3Р 80А 1100 А 125А С120N 18367

18 АВТ ПРЕК 4Р 2-63А С120N

30 АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕЛМАРК МОНОФАЗЕН 1Р 2А 4А 6А 10А 16А 20А 25А 32А 40А 50А 63А

31 АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕЛМАРК Елм 2Р 10-63А

32 АВТ ПРЕКЪСВАЧ  ЕлмАРК 3Р ТРИФАЗЕН 2А 4А 6А 10А 16А 20А 25А 32А 40А 50А 63А

40 АВТ ПРЕК СИМЕНС 1Р 6-63А

41 АВТ ПРЕК СИМЕНС 3Р 6-63А

45 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ЗА ЕЛ ТАБЛО

46 АВТОМАТИЧЕН ТРИФАЗЕН ПРИКЪСВАЧ ЗА ЕЛ ИНСТАЛАЦИЙ

60 ДТЗ ID 2Р 16А 25А 40А 63А 30мА ДОМАЕ RCCB

61 ДТЗ ID 2Р 16А 25А 40А 63А 30мА iIDC

62 ДТЗ ID 4Р 25А 40А 63А 30мА ДОМАЕ RCCB

63 ДТЗ ID 4Р 25А 40А 63А 30мА iIDC

70 ДТЗ VIGI 2Р 25,40,63А 30мA

71 ДТЗ VIGI 4P 25,40,63A 30ма .300mA

80 ДЕФЕКТНО ТОКОВА ЗАШИТА СЪС АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ ДТЗ+АВТ ПРЕКЪСВАЧ DPNа 2Р 16А 25А 40А

80 ДЕФЕКТНО ТОКОВА ЗАЩИТА DPNа 2Р 16А 25А 40А ЗА БИТА

81 ДТЗ+АВТ ПРЕКЪСВАЧ DPN N 2P 16А 25А 40А

81 КОМБИНИРАНА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА СЪС АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ ДТЗ+АВТ ПРЕК DPN N 2P 16А 25А 40А

82 ДТЗ ЕлмАРК GVL1 2Р 16А 25А 40А 63А 30мА 300мА

83 ДТЗ ЕлмАРК GVL1 4Р 25А 40А 63А 30мА 300мА

84 ДЕФЕКТНО ТОКОВА ЗАЩИТА ЗА ПОЖАР 300мА

84 ДТЗ ДЕФЕКТНО ТОКОВА ЗАЩИТА ЗА ТРИФАЗЕН ТОК

90 КАТОДЕН ОТВОДител ЗА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ 1Р+N 10kA ДОМАЕ 16612

91 КАТОДЕН ОТВОДИТЕЛ 3Р+N 10кА ДОМАЕ

100 КАПАЧКА ЗА ПАТРОН ПОРЦЕЛАНОВ 25А

101 КАПАЧКА 63А

102 ПАТРОН ПОРЦЕЛАНОВ 2А 6А 10А 16А 20А 25А 32А

103 ПАТРОН 50А,63А 100А

104 ПАТРОН 10Х38 gG 2-16А

110 ВИСОКОМОЩЕН ПАТРОН ВП00 40А 50А 63А 80А 100А

111 ВП0 63А 80А 100А 125А 160А ВИСОКОМОЩЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ

112 ВП1 160А 200А 250А

113 ВП2 315А 400А,500А 630А

114 ПАТРОН ВВ 20kV4А

115 ПАТРОН ВВ ЗА ТРАФАПОСТ 20kV 6А 10А 16А

116 ПАТРОН ВВ 20kV 20А 25А

117 ПАТРОН ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ВВ 20kV30А 40А

118 ПАНЦЕР 63А

119 ОСНОВА ЗА ТАБЛО ПЕО27 25А

120 ПЕО33 63А ОСНОВА

121 ЛИЦЕВА ПЛАНКА ПЕС

122 ПЕС 25А ОСНОВА ЗА ТАБЛО

123 ПЕС 63А ОСНОВА

124 ОСНОВА ПЕЗ27 25А

125 ПЕЗ 33 63А

130 ОВП-00 100А ОСНОВА ЗА ВИСОКОМОЩЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ

131 ОВП-0 160А

132 ОВП-1 250А,ОВП-2 400А,ОВП-3 630А

133 ОСНОВА ЗА РПР РАДИОПРЕДПАЗИТЕЛ

140 СТОЙКА 20kV ЗА ВВ ВЪТРЕШЕН МОНТ

141 КОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА СТОЙКА ВВ ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

142 СТОЙКА ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 20kV ЗА ОТКРИТ ЗА ВВ МОНТАЖ

143 КОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА СТОЙКА ВВ ОТКРИТ МОНТАЖ

РЕЙКА ЗА РОМ И РОС И РМ ПОРЦЕЛАН И ПЛАСТМАСА