1 СИЛОВИ кабели МЕДНИ,
АЛУМИНИЕВИ,БРОНИРАНИ

3 СИЛОВИ КАБЕЛИ СВТ,СВТТ,САВТ,СВБТ

10 СВТ 2Х1,2Х1.5,2Х2.5, 2Х4,2Х6,2Х10 ,2Х16,

11 СВТ 3Х1,3Х1.5,3Х2.5,3Х4

12 СВТ-В 3Х6,3Х10,3Х16

13 СВТ-В 3Х4+2.5,3Х6+4,3Х10+6,

3Х16+25

14 СВТ-В 3Х16+10, 3Х25+16

15 СВТ-В 3Х35+16, 3Х50+25,3Х70+35

16 СВТ-В 3Х95+50, 3Х120+70,
3Х150+95,3Х185+95

17 СВТ-В 4Х1,4Х1.5,4Х2.5,4Х4,

18 СВТ-В 4Х6,4Х10, 4Х16,4Х25

19 СВТ 4Х35, 4Х50,4Х70

20 СВТ 5Х1,5Х1.5,5Х2.5,5Х4
,5Х6,5Х10,5Х16

25 СВТ-В СИЛОВ ВЕНЕЛИТОВ КАБЕЛ,5Х25,5Х35,5Х50

26 СВТ КОНТРОЛЕН 6Х1.5 16Х1,5 10Х1,5

40 NYY 3X1.5,3Х2.5,3Х10 4Х4 4Х10 4Х16 4Х25

41 NYY 3Х25+16 43 NYY 4Х1.5,4Х2,5

44 NYY 5Х1.5,5X2.5 5X2.5,5Х10

46 СВТТ МЕДЕН УСИЛЕН

50 СВТТ УСИЛЕН КАБЕЛ СВТ

60 БРОНИРАН

61 СВБТ БРОНИРАН

70 ALR 2Х16 ФРЕНСКИ КАБЕЛ

71 ALR 2X25 ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КЪЩИ

1 СИЛОВИ-МЕД,АЛУМИН,БРОНИРАНИ-111

75 АЛУМИНиев

76 САВТ АЛУМИНИЕВ КАБЕЛ 3Х16+10,
3Х25+16,3Х35+16,3Х50+25
3Х50+25,3Х70+35,3Х90+50,3Х120+70

79 САВТ 3Х50+25,3Х70+35,3Х90+50,
3Х120+704Х6,4Х10,4Х16,4Х25

80 САВТ 4Х120,4Х150,4Х185 4Х35,4Х50,4Х70,4Х95

82 АЛУМИНИЕВ УСИЛЕН САВТТ

ALR 2X16 ЗА ВЪЗДУШНО ЗАХРАНВАНЕ

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

КАБЕЛ ЗА ПОД ЗЕМЯ

ЗАХРАНЗАЩ КАБЕЛ ЗА ПОД ЗЕМЯ