1 КОМПАКТНИ PL

10 PLC ЛАМПА 7W G23 КИТ

11 PLC ЛАМПА 7W G23 МАРК

12 PL ЛАМПА 9W G23 КИТ

13 PL ЛАМПА 9W G23 Филип

14 РL ЛАМПА 11W G23 КИТ

15 PL ЛАМПА 11W G23 ФилипС

16 PL ЛАМПА 13W G24 КИТ

17ЕЛ ЛАМПА PL13W G24 МАРК

18 ЕЛ ЛАМПА PLC 18W 2G11 4P МАРК ПЛОСКА

19 ЕЛ ЛАМПА PLC 18W G24 КИТ

20 PL ЛАМПА 18W G24 ОСРАМ

21 PL ЛАМПА 18W G24 ФИЛИПС ДВУ ПИНОВА И ЧЕТИРИ ПИНОВА 2Р 4Р

22 PL ЛАМПА 26W G24 КИТАЙ

23 PL ЛАМПА 26W G24 ОСРАМ

24 PL ЛАМПА 26W G24 ФИЛИПС 2Р 4Р

25 PL ЛАМПА 36W 2G11 МАРК

26 PL ЛАМПА 42W GX24d ФИЛИПС

27 ЕЛ ЛАМПА PLC 55W2G11 ФИЛИПС