1 ЕЛ ЛАМПИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

2 ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

3 ЖИВАЧНИ,НАТРИЕВИ,МХЛ

5 ЕЛ ЛАМПА ЖИВАЧНА ЛАМПА 125W Филипс,ВНОС

7 ЖИВАЧНА ЛАМПА 250W Филипс

8 ЖИВАЧНА ЛАМПА 250W ОСРАМ

10 ЖИВАЧНА ЛАМПА 400W Филипс

11 ЖИВАЧНА ЛАМПА 400W ОСРАМ

12 ЖИВАЧНА БЕЗДРОСЕЛНА ЛАМПА 160W

13 ЖИВАЧНА БЕЗДРОСЕЛНА ЛАМПА 250W Е27 силванИЯ

13 ЖИВАЧНА БЕЗДРОСЕЛНА ЛАМПА 250W Е40 ОСРАМ

13ЖИВАЧНА БЕЗДРОСЕЛНА ЛАМПА 500W Е40 ОСРАМ

20 НАТРИЕВА ЛАМПА 110W ХИБРИДНА

21 НАТРИЕВА ЛАМПА 210W ХИБРИДНА ЗА ЖИВАЧЕН ДРОСЕЛ

30 НАТРИЕВА ЛАМПА 50W 70W Е27 ТУНГСРАМ ФИЛИПС

32 НАТРИЕВА ЛАМПА 100W 150W 250W 400W Е40 ТУНГСРАМ ФИЛИПС

40 МХЛ ЛАМПА 70W 150W С ЦОКЪЛ Е27

40 НАТРИЕВА ЛАМПА 70W 150W RX7s софит

41МХЛ 250W Е40 ФИЛИПС

42 МХЛ МЕТАЛ ХАЛОГЕННА ЛАМПА 250W Е40 Филипс

43 МХЛ МЕТАЛ ХАЛОГЕННА ЛАМПА 400W Е40 ТУНГСРАМ

50 МХЛ 70W Rх7s СОФИТНА ЗА ПРОЖЕКТОР китай

52 МХЛ 0-150W RX7s СОФИТНА

60 МХЛ 70W Силв ЦОКЪЛ G12

61 МХЛ 150ВWСилв ЦОКЪЛ G12

62 МХЛ 1000W Е40 КИТАЙ

43 МХЛ МЕТАЛ ХАЛОГЕННА ЛАМПА 400W Е40 ТУНГСРАМ